SOIL
Social Innovation Lab

Gençleri​ ​merkeze​ ​alarak​ ​onların​ ​zihinsel,​ ​fiziksel,​ ​sosyal​ ​gelişimlerine;​ ​sağlıklı, yaratıcı,​ ​kendini​ ​ifade​ ​eden​ ​ve​ ​farklı​ ​ifadelere​ ​saygı​ ​duyan,​ ​aynı​ ​zamanda​ ​yakın/uzak çevrelerine​ ​duyarlı​ ​birer​ ​birey​ ​olarak​ ​yetişmelerine​ ​katkıda​ ​bulunmak​ ​için​ ​oluşmuş,​ ​kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Misyon

SOIL, farklı​ ​alanlar​ ​üzerine​ ​yapılandırılmış ​atölye​ ​çalışmaları​ ​ve​ ​proje​ ​bazlı​ ​toplumsal dayanışma ​ ​deneyimi​ ile;

Genç​ ​bireylerin​ ​doğal​ ​ve​ ​beşeri​ ​çevre​ ​ile​ ​etkin​ ​iletişim​ ​kurmalarını​ ​sağlamayı

Yaratıcı​ ​aktivitelerle​ ​bireysel​ ​ifade​ ​olanaklarını​ ​genişletmeyi

Deneyim​ ​ve​ ​birikim​ ​paylaşımı​ ​yoluyla​ ​dünyaya​ ​dair​ ​daha​ ​iyi​ ​bir​ ​anlayış ​geliştirmeyi

Araştırma​ ​ve​ ​bilgi​ ​üretmenin​ ​yeni​ ​yollarını​ ​keşfetmeyi

Genç​ ​bireyleri​ ​değişimde​ ​aktif​ ​rol​ ​oynamaları​ ​ve​ ​toplumsal​ ​dönüşümün​ ​bir​ ​parçası olmaları​ ​yönünde​ ​teşvik​ ​etmeyi

Eğitimin​ ​çok​ ​yönlü​ ​ve​ ​hayat​ ​boyu​ ​süren​ ​bir​ ​yolculuk​ ​olduğunu​ ​deneyimlemeyi

Düşünce​ ​ve​ ​eylem​ ​özgülüğünü​ ​geliştirmeyi​ ​teşvik​ ​ederek​ ​toplumsal dayanışma​ ​bilincini​ ​güçlendirmeyi hedefler.

Vizyon

Eğitimde izole, ​ ​bireyci​ ​ve​ ​köreltici​ ​yaşamsal​ ​öğretilerin​ ​aksine, yaratıcılık ​ve​ ​sosyalleşme​ ​becerilerini​ ​geliştirebilmek, ​ ​toplumsal​ ​dayanışma​ ​projeleri ile​ ​birinci​ ​derecede​ ​ilişki​ ​içinde​ ​olunmayan​ ​sosyal​ ​çemberlere​ ​dokunabilmek, etkileşebilmek ​ve​ ​katkı​ ​sunabilmek.

Birey​ ​merkezli​ ​özgür​ ​öğrenmeyi​ ​savunuyor,​ ​her​ ​bireyin​ ​gelişiminin​ ​ve​ ​kendisinin​ ​farklı olduğuna​ ​inanıyoruz.​

Bilgi​ ​öğretmekten​ ​ziyade​ ​birlikte​ ​deneyimleyerek​ ​öğrenme,​ ​bilimsel akıl​ ​yürütme,​ ​eleştirel​ ​düşünme​ ​ve​ ​interaktif​ ​katılım​ ​ile​ ​ilerleyecek​ ​bir​ ​yapı​ ​üzerinde temellendirilen​ ​atölyelerimiz,​ ​deneyimli​ ​yürütücülerin​ ​kolaylaştırıcılığında​ ​gençler​ ​ile​ ​beraber gerçekleştirilecek​ ​çalışmalardır.

“Bireyin​ ​bir​ ​bütün​ ​olarak​ ​eğitimi”​ ​felsefesi​ ​doğrultusunda​ ​burada​ ​öğrenilenlerin​ ​gerçek​ ​hayat tecrübesine​ ​dönüştürülebilmesini​ ​hedefliyoruz.​

Danışman Hocalarımız