Doç. Dr. Z. Hande Sart

Doç. Dr. Z. Hande Sart

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi, Bebek, İstanbul, Türkiye.

Dr. Z. Hande Sart lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji çift ana dal programında, uzmanlık derecesini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Uzmanlık araştırması matematik öğrenme zorluğu ve epilepsisi olan çocuklarda nörospsikolojik eksikliklere odaklandırmıştı. Dr. Sart, Pittsburgh Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikoloji alanındaki doktorasını okulöncesi dönemde davranış sorunlarındaki süreklilik ve değişkenlik üzerine çalışarak tamamladı. Dr. Sart 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık öğrencilerine yüksek lisans ve lisans düzeyinde, öğretmenlik öğrencilerine lisans düzeyinde çeşitli dersler vermektedir. Öğretimsel odağı engellilik ve engelli bireylerin savunuculuğu alanlarına odaklıdır. Dr. Sart üniversitedeki engelli öğrencilere destekleyici hizmetleri gözeten Engelliler Birimi’nin ve GETEM’in (Görme Engelliler ve Teknoloji Laboratuvarı) koordinatörüdür. Dr. Sart Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki Engelli Öğrenciler Komisyonu’nda üye olarak hizmet vermektedir. Dr. Sart altı aylığına İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılmasının (ICF, ICF-Çocuk ve Ergen versiyonu) üzerine Cenevre, İsviçre’deki Dünya Sağlık Merkezi’nde (WHO) çalışmıştır. Dr. Sart’ın araştırma alanları nörogelişimsel çeşitlilik, çocuklarda davranış sorun ve bozuklukları, ayrımcılık, engelli ve çocuk hakları, ve kapsayıcı psikoloijk danışmanlıktır.