Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu

Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu

Doktora derecesini, 1999 yılında, Boston Universitesi’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. İlgilendiği temel araştırma konuları, danışmanlığın risk çağındaki gençlerin psiko-sosyal gelişimine etkisi, psikopatoloji ve psikoterapideki kültürlerarası faktörler ve psikonöroimmunolojidir. Çocuk yoksulluğu ve klinik psikoloji alanında da araştırma makaleleri ve konferans tebliğleri bulunmaktadır.