‘Kamp içinde akademik ve sosyal hayatla ilgili bilgi aktarımında bulunmak, kampın olanaklarını, etkinlikleri, 1 haftalık süreçte bizi nelerin beklediğini öğrenmek, beklentileri dinlemek için Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz buluşmalarımızdan haberdar olmak için formu doldurabilirsiniz.’
 • Kampımız​ ​süresince​ ​bizler​ ​gençlerin​ ​bizlerden​ ​beklentilerini​ ​karşılamaya çalışırken,​ ​onların​ ​da​ ​bizim​ ​beklediğimiz​ ​birkaç​ ​şeye​ ​dikkat​ ​edeceklerine inanıyoruz.

  Öncelikle​ ​kamp​ ​süresince​ ​ortak​ ​yaşam​ ​koşullarına​ ​uyacağınıza​ ​gönülden inanıyor,​ ​ancak​ ​birkaç ​şeyi​ ​hatırlatmanın​ ​hepimiz​ ​için​ ​önemli​ ​olduğunu düşünüyoruz.

  • ​​Kamp​ ​süresince​ ​alınacak​ ​kararlar​ ​ve​ ​kurallar​ ​sizlerin​ ​de katılımıyla​ ​gerçekleşecek.​ ​Bu​ ​yüzden​ ​karar​ ​verme​ ​süresine aktif​ ​bir​ ​şekilde​ ​katılmanızı,
  • Birlikte​ ​yaşarken​ ​temel​ ​birkaç​ ​düzenlemeye​ ​katılmanızı (temizlik,​ ​ortak​ ​kullanım​ ​yerlerinin​ ​adaletli​ ​ve​ ​eşit kullanımına​ ​hassasiyet,​ ​birlikte​ ​yaşadığınız​ ​arkadaşlarınızın farklılık​ ​ve​ ​duyarlılıklarına​ ​hassasiyet​ ​vb.)
  • Atölyelere​ ​ve​ ​aktivitelere​ ​zamanında​ ​katılmanızı,
  • Atölye​ ​ve​ ​aktiviteler​ ​de​ ​dahil​ ​olmak​ ​üzere​ ​tüm​ ​kamp süresince​ ​kimsenin​ ​özgürlük​ ​alanını​ ​kısıtlamadığınızdan emin​ ​olmanızı​ ​ve​ ​bunu​ ​gözetmenizi,
  • Kamp​ ​süresince,​ ​alkol​ ​vb.​ ​kullanımı​ ​18​ ​yaş​ ​altı​ ​kişilere yasak​ ​olan​ ​maddelerin​ ​kullanılmamasını,
  • ​​Kamp​ ​ve​ ​atölyeler​ ​boyunca​ ​sizin​ ​güvenliğinizin​ ​ve sorumluluğunuz​ ​sorumlu​ ​arkadaşlarda​ ​olduğunu unutmamanızı​ ​ve​ ​bu​ ​arkadaşlarımızın​ ​da​ ​işini kolaylaştırmanızı,
  • Herhangi​ ​bir​ ​acil​ ​durumda​ ​ilk​ ​önce​ ​grubunuzdan​ ​sorumlu kişiye​ ​acil​ ​bir​ ​şekilde​ ​ulaşmanızı,
  • Herhangi​ ​bir​ ​hassasiyetiniz​ ​varsa​ ​bunu​ ​grup​ ​sorumlunuza bildirmenizi,
  • ​​Telefon,​ ​tablet​ ​vb.​ ​teknolojik​ ​aletlerinizi​ ​mümkün​ ​olduğunca az​ ​kullanıp,​ ​kampa​ ​zihinsel​ ​olarak​ ​daha​ ​çok​ ​adapte​ ​olmanızı,
  • ​​Ve​ ​çokça​ ​keyif​ ​almanızı​ ​bekliyoruz.
  • Çalışmalar, saydamlık ve ortak karar alma mekanizmasıyla yürütülür.
  • Yürütülecek projelerde, sosyal adalet, dayanışmacı ekonomi, insan hakları, eşitlik, demokrasi ve ekolojik bir toplum ve coğrafya prensiplerini benimsenir; hiçbir ayrımcılık gözetilmez.
  • Hiçbir şekilde kişiler arası ırk, etnik köken, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, beden, zihin, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, dış görünüş, fikir veya düşünce, felsefi inanç, sosyal köken, sınıf, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayrımcılık yapılamaz.
  • Proje çalışanları, projelerinde ve hizmet alanında şiddetin her türlüsüne karşı çıkar ve çalışmalarında bu ilkeyi uygular.
  • Projelerde, karşılıklı öğrenme pratiği altında barışçıl bir hizmet politikası esastır.
  • Projelerde, faaliyetler, eylemler ve kaynaklar konusunda şeffaflık sağlanmalıdır.
  • Hiç kimsenin tekil öznelliği (bireyliği, hisleri, fikirleri, talepleri) yadsınamaz.
  • Kişiler arasında emir-komuta zinciri uygulanamaz, yataylık ilişkisi esastır.
  • Kampa katılan her bireyin özel hayatının gizliliği esastır. Çalışma alanıyla ilgili olmadığı sürece özel hayatlarıyla ilgili soru sorulamaz.
  • Herhangi bir uyarıcı/uyuşturucu maddenin kullanılması hiçbir şekilde kabul edilemez.
  • Kamp süresince doğaya saygıyı önceleyen bir yaşam tarzı benimsenir. Kamp hayatı ve oluşturulan projelerin doğadaki ayak izini en aza indirecek şekilde düzenlenmesi esastır.
 • Kampımız​ ​süresince​ ​velilerimizin​ ​bizden​ ​beklentileriniz​ ​karşılamayı​ ​umuyoruz.

  Bu​ ​yüzden​ ​onların​ ​endişelerini​ ​en​ ​aza​ ​indirmek​ ​için​ ​birçok​ ​önlem​ ​aldık.

  • Kamp​ ​süresince​ ​çocuklarınız,​ ​her​ ​türlü​ ​karar mekanizmasında​ ​etken​ ​rol​ ​oynayacaklar.​ ​Böylelikle​ ​onların aktif​ ​birer​ ​yurttaş​ ​olarak​ ​bulundukları​ ​topluluk​ ​içerisinde sorumluluk​ ​ve​ ​söz​ ​sahibi​ ​olacakları​ ​bir​ ​ortam​ ​yaratmayı amaçlıyoruz.
  • Hem​ ​kendilerini​ ​yetkili​ ​kişilerin​ ​verecekleri​ ​atölyelerle geliştirecekleri​ ​hem​ ​de​ ​gittiğimiz​ ​kamp​ ​bölgesinin​ ​bir ihtiyacını​ ​giderecekleri​ ​bir​ ​toplumsal​ ​dayanışma​ ​projesini yürütmelerini​ ​sağlayacağız.​ ​Böylelikle​ ​onların​ ​hem​ ​sosyal, bilişsel​ ​ve​ ​duygusal​ ​gelişimlerine​ ​destek​ ​olurken,​ ​edindikleri bilgi​ ​ve​ ​becerileri​ ​toplumsal​ ​dayanışma​ ​projesiyle başkalarının​ ​yararına​ ​kullanmalarını​ ​sağlamış​ ​olacağız.
  • Kamp​ ​süresince​ ​çocuğunuzu​ ​yoğun​ ​bir​ ​program beklemektedir.​ ​Bu​ ​program​ ​boyunca​ ​hem​ ​kampa​ ​hem​ ​de doğaya​ ​uyum​ ​sağlamaları​ ​için​ ​telefon​ ​tablet​ ​vb.​ ​teknolojik aletlerin​ ​kullanımının​ ​daha​ ​az​ ​olacağı​ ​bir​ ​kamp​ ​olacak.​ ​Bunu göz​ önüne​ ​almanızı​ ​bekliyoruz.
  • ​​Kampımızın​ ​hassasiyet​ ​ve​ ​farklılıkları​ ​gözeten​ ​bir​ ​yapıya sahip​ ​olduğunu​ ​bilmenizi,​ ​çocuğunuzun​ ​en​ ​uygun​ ​şekilde konaklamasını​ ​ve​ ​çalışmasını​ ​sağlamak​ ​için​ ​elimizden​ ​geleni yapacağımızı​ ​bilmenizi​ ​istiyoruz.
  • ​​Kampa​ ​katılan​ ​gençlerin​ ​gitmeden​ ​sağlık​ ​kontrollerinden geçirileceğini​ ​ve​ ​yaşanabilecek​ ​herhangi​ ​bir​ ​durumu​ ​önlemek adına​ ​güvenlik​ ​önlemlerinin​ ​alınacağını​ ​ve​ ​kamp​ ​süresince yaşanabilecek​ ​herhangi​ ​acil​ ​sağlık​ ​durumuna​ ​karşı​ ​bir ambulansın hazır​ ​bir​ ​şekilde​ ​bekletileceğini​ ​bilmenizi​ ​isteriz.
  • ​​Kamp​ ​boyunca​ ​gençlerin​ ​alkol​ ​vb.​ ​18​ ​yaş​ ​altının​ ​kullanımı yasak​ ​olan​ ​maddelerin​ ​kullanılmaması​ ​için​ ​önlemler​ ​alınacak ve​ ​kural​ ​dışı​ ​davranan​ ​gençler​ ​için​ ​gerekli​ ​müdahaleler yapılacaktır.