Kamp Programı

SOIL kamplarında YES modelini benimseyen atölye programları takip edilmektedir. Atölye içerikleri hakkında daha detaylı bilgi için Atölyeler bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Atölyeler

Birbirini tamamlayıcı niteliğe sahip atölyeler, üç başlık altında şekillenmiştir. Gençlerin düşünsel, fiziksel ve kişiler arası becerilerinin tümünü kapsayıp genişletmeyi hedefleyen atölye içerikleri, atölyeler dahilinde yapılacak sosyal dayanışma çalışmalarına da araç oluşturmayı hedeflemektedir.

Atölye içerikleri, hem ekibi dinamik tutacak ve yaşam tarzına kamp dışında da katkıda bulunacak, hem de gençlerin kendi sosyal dayanışma çalışmalarında onlara katkı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

 • YES Modeli’nin Yaratıcılık ayağındaki Expressive Art atölyesi, katılımcıları kişisel yolculuklarında kendilerini tanımaya, duygularıyla yeni bir bağ kurmaya ve bunları yaparken iş birliği içinde çalışmaya teşvik etmeyi hedefler. Atölyeler, decentering (merkezden uzaklaşma) yöntemiyle kişileri günlük hayat ritimlerinden uzaklaştırarak karşılaştıkları sorunlara ve çatışmalara yeni bir gözle bakmalarını sağlar. Bu bağlamda sanatın çeşitli disiplinlerinden (drama, dans, şiir, resim vb) yararlanarak katılımcıların oyuncu ve yaratıcı bir alternatif dünya içinde yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve duygularının bu disiplinler aracılığıyla dışavurumunu teşvik eder.

  Atölyenin her oturumu kamp programının doğal akışına uygun temalar etrafında şekillenir. Bu oturumlarda gençler yeni bir ekibe dahil olmanın anlamlarını, birlikte çalışmanın zorluklarını ve güzelliklerini keşfetmenin yanı sıra bedenlerini dinlemeyi ve alışılmışın dışında ifade yolları kullanmayı denerler. Atölye süresince gençler kamp hayatına adapte olmalarına yardımcı ve saha çalışmalarına katkı sağlayacak çalışmalar yürütürler.

 • Sosyal meselelere etkili, sürdürülebilir ve inovatif cevaplar verebilmenin ön koşullarından biri de süreçlere ve kullanılan yöntemlere eleştirel bir açıdan yaklaşabilmektir. “Eleştirel Düşünme” atölyesinde de birlikte gerçekleştireceğimiz saha çalışmalarını ve elde ettiğimiz verileri ele açış biçimimizi gerçekçi ve yaratıcı bir şekilde analiz etmeyi amaçlıyoruz. Olguların ve sosyal ilişkilenmelerin arkasındaki dinamikleri çözümlemenin ötesinde; bunların meydana getirdiği meselelere alternatif(ler) sunmayı hedefleyen hareket tarzını da katılımcı ve hak temelli bir noktadan belirlemeye çalışıyoruz.

  Toplamda 5 gün olarak tasarladığımız atölye programında ise: eleştirel düşünme yönteminin temellerini ve kullanım alanlarını tartışmayı, sosyal olgulara farklı perspektiflerden bakabilmeyi, gözlemlenebilir bir probleme neden olan sosyal meseleyi tespit edebilmeyi, ele aldığımız bu sosyal meselenin paydaşlarını da kapsayacak yatay ilişkilenme yöntemlerini kullanmayı, ihtiyaç analizi yapabilmeyi, çözüm üretme aşamasında ve bunu projelendirmede yaratıcı ve inovatif bir şekilde düşünebilmeyi

  Ve tüm bu süreçlerde kendimize eleştirel bir yerden bakabilmeyi amaçlıyoruz.

 • Kamp süresince hep birlikte içinde bulunduğumuz sosyal inovasyon ve dayanışma yolculuğunda yaratıcılığımızı arttırmaya ve farklı perspektiflere ihtiyaç duyuyoruz. Yoğun geçen bu dönemde genelde sanat, özelde ise sinema ile kendi merkezimizden uzaklaşıyoruz. Bütün atölyelerin tamamlayıcı bir işlev üstlendiği SOIL kamplarında sinema atölyesi sanatsal bir bakış açısı kazandırarak alternatif çözümler konusunda da yeni olanaklar sunuyor. Aynı zamanda yaratılan serbest tartışma ortamıyla birlikte sinema atölyesi, kamp boyunca yaratılması hedeflenen özgün ve özgür düşünce ortamına katkı sağlıyor.

  Kampta havanın kararmasıyla birlikte hep birlikte perdemizi kuruyor, projeksiyonumuzu açıyor, filmimizi takıyor ve ‘play’ tuşuna basıyoruz. Genellikle ‘art-house’ filmlerin tercih edildiği atölyede kampta eşzamanlı olarak geliştirilen projeler doğrultusunda tematik seçimler yapılıyor. Gösterimlerin ardından atölye kolaylaştırıcısının moderasyonuyla filmin teknik departmanlarını da içeren yönetmenlik, senaryo, kurgu gibi birçok başlıkta analiz yapılıyor. Filme dair paylaşımlarımızı yaptığımız bu bölümde psikoloji, sosyoloji ve felsefe filmi okumada kullandığımız araçlar oluyor.

 • Günlük programımızda sabah rutini olarak yaptığımız wellness atölyesi günün ilk atölyesidir ve diğer atölyeler için gereken zihinsel ve bedensel enerjiyi açığa çıkarmaya yarar.

  Wellness atölyesi, dogayla iç içe olabildiğimiz bir ortamda, sabahın erken saatlerinde güne başlama atölyesi olarak yaptığımız; beden farkındalığımızı arttırmayı, esnemeyi, güçlenmeyi, enerjimizi açığa çıkarmayı amaçlayan ve bu amaçlar doğrultusunda temel yoga ve ısınma hareketleri yaptığımız, dinamik bir spor atölyesidir

YES Modeli

 • Dönüşümün büyük atılımlardan değil küçük buluşma anlarından ortaya çıktığına inanıyoruz ve bu anları üretmeye odaklı sistemiyle YES Modeli’ni sunuyoruz.

  Yaratıcılık, Etkinlik ve Sosyal Dayanışma modüllerinden oluşan YES modeli, 1 haftalık kamp programı dahilinde, gençlere 360 derece, kolektif bir deneyim sunmaktadır. Gençlerin birlikte yaşam deneyimlerini, birlikte üretme, birlikte hareket etme ve birlikte değer yaratmayla birleştiren model, gençlerin fırsat alanlarını ve dönüşüm potansiyellerini harekete geçirmek üzerine kuruludur. Klasik öğrenim modellerine kıyasla, deneyime çok daha büyük bir alan tanıyan atölye sistemiyle YES Modeli, yenilik üretilebilecek alanları tespit edip, kolektif çıktı üretimini (kampanya, film, oyun metni, internet sitesi) mümkün kılacak etkileşim alanını yaratmaktadır.

  YES Modeli, bireyin, grup ve toplum arasındaki etkileşimi teşvik etmesiyle, fırsat alanları yaratacak fırsat anlarını mümkün kılmaktadır. Yargılayıcılıktan uzak bir gözle girilen etkileşimlerden ortak üretim çıktılarına uzanan bir haftalık kamp serüveninde gençler, yeni bir deneyim kazanıp, var olan becerilerini zenginleştirmektedir. Ortak üretim çıktılarının, çarpan etkisi yaratma potansiyeline dair farkındalık yaratmayı hedefleyen modelle, gençlerin etki alanlarını keşfetmesi hedeflenmektedir.

 • Yenilikçi düşüncenin olmazsa olmaz bileşeni yaratıcılığı harekete geçiren yaratıcılık temelli atölyeler gençlere;

              -Birlikte üretme,

              -Farklı ifade alanlarına ve araçlarına hakim olma,

              -Kritik düşünme ve ifade alanı sunmaktadır.

  Atölyeler kapsamında erişilen beceriler, gençlerin hafta içerisinde tamamlayacakları sosyal dayanışma projesine araç niteliği de taşımaktadır.

 • 360 derece, kapsamlı bir deneyimin en temel parçası olan fiziksel atölyeler, gençlere, eğitim dönemi boyunca uzak kaldıkları doğayla yeniden iletişim kurma, sağlıklı bir yaşam biçimine yönelme fırsatı sunmaktadır.

  Etkinlik temelli projeler, kamp bölgesinin 5 duyuyla deneyimlenmesine ve kamp bölgesine dair deneyimin derinleşmesine katkıda bulunmadır.

 • Bir haftalık hızlandırılmış sosyal dayanışma projesi modülüyle gençlere, bir bölgede sorun/ihtiyaç tespiti, iletişim, çözüm üretme ve çözümün uygulanması gibi adımları benzer deneyimlerden geçmiş kişiler eşliğinde deneyimletmeyi hedeflemektedir. Belirlenen çatı tema ile özdeşleşen projelerle bütünlüklü bir dayanışma projesine dönüşecek çalışma, gençlerin ve eşlikçilerin ortak katılımıyla hayata geçirilecektir.

  Buradaki hedef, mevcut kaynakların ve sürenin kısıtları dikkate alınarak oluşturulan, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çıktı ortaya çıkarmaktır. Ortaya çıkarılacak çıktıya, gençlerin mevcut becerilerini kullanarak katkıda bulunması hedeflenmektedir.

  Gençlerin yerelle etkileşiminin gücünden hareketle tasarlanan sosyal dayanışma projesi

  1.Sorun tespiti ve yerel kurum/kişilerle iletişim

  2.Kaynak araştırması ve çözüm (çıktı) üretimi

  3.Çözümün uygulama planının yapılması ve uygulanması

  4.Çözümün sürdürülebilirliğinin sağlanması

  Aşamalarından oluşmaktadır.

  Gruplar halinde üretilen ve sürekli etkileşim ve aktarımla ilerleyen dinamik yapı dahilinde ortaya koyulan ürünlerin sürekliliği teşvik edilmektedir. Ortaya çıkarılacak kampanya, film, internet sitesi, oyun metni gibi çıktıların aktarımı, geliştirilmesi ve yayılması desteklendiği gibi, kamp sonrasında düzenlenecek etkinlikte, çıktıların Boğaziçi Üniversitesi’nde sunumunun yapılması planlanmaktadır.