Serkan​ ​Çalışır

Lise​ ​yıllarında​ ​psikolojiye​ ​merak​ ​duymaya​ ​başlayan​ ​Serkan,​ ​lisans​ ​tercihini​ ​bu​ ​yönde gerçekleştirerek​ ​Boğaziçi​ ​Üniversitesi​ ​Psikolojik​ ​Danışmanlık​ ​ve​ ​Rehberlik​ ​bölümünden mezun​ ​oldu.​ ​Ulusal​ ​ve​ ​uluslararası​ ​alanda​ ​faaliyet​ ​gösteren​ ​birçok​ ​sivil​ ​toplum​ ​kuruluşunda görev​ ​aldı,​ ​gönüllü​ ​olarak​ ​çalıştı​ ​ve​ ​hala​ ​da​ ​çalışmakta.​ ​Şu​ ​sıralarda​ ​ise​ ​İstanbul​ ​Bilgi Üniversitesi’nde​ ​İnsan​ ​Hakları​ ​Hukuku​ ​üzerine​ ​yüksek​ ​lisans​ ​yapmakla​ ​meşgul.​ ​Bisikletiyle yollara​ ​düşmekten,​ ​ufak​ ​basketbol​ ​kaçamaklarından​ ​ve​ ​eline​ ​geçen​ ​her​ ​şeyi​ ​okumaktan​ ​keyif alan​ ​birisi.​ ​