Oya​ ​Masaracı

İnsana​ ​ve​ ​insan​ ​ilişkilerine​ ​büyük​ ​merak​ ​duyan​ ​Oya,​ ​tam​ ​da​ ​bu​ ​sebeple​ ​Boğaziçi Üniversitesi’nde​ ​Psikoloji​ ​okudu.​ ​Okulda​ ​Davranış​ ​Bilimleri​ ​Kulübü’nü​ ​kurdu,​ ​uzun​ ​süre kulüpçülükle​ ​uğraştı.​ ​Fırsat​ ​buldukça​ ​kendi​ ​kendine,​ ​bazen​ ​de​ ​sahnede​ ​şarkı​ ​söyledi. Çocuklarla,​ ​dışavurumcu​ ​sanat​ ​aktiviteleri​ ​uygulayarak​ ​gönüllü​ ​çalışmalarda​ ​bulundu,​ ​ilgi duyduğu​ ​sanat​ ​dallarıyla​ ​bu​ ​yolla​ ​bağlantıda​ ​kaldı.​ ​Şimdilerde​ İstanbul ​Bilgi​ ​Üniversitesi​ ​Klinik Psikoloji​ ​Programı Yetişkin​ ​Alt​ ​Dalı’nda​ ​yüksek​ ​lisans​ ​yapmakta ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmakta.​ ​Kendini​ ​anlama​ ​süreci​ ​ve​ ​başkalarına ayna​ ​tutabilme​ ​umudu​ ​burada​ ​yeşermeye​ ​devam​ ​ediyor.​ ​